Komunalna infrastruktura

VodGIS je sustav za svakodnevno učinkovito upravljanje i održavanje infrastrukture u lokalnoj samoupravi. Transparentno i sistematično planiranje budućih investicija kroz sveobuhvatno strateško planiranje projekata nadogradnje, modernizacije, proširenja i izgradnje infrastrukture. Koriste ga vlasnici infrastrukture, izvođači, planeri i drugi za dokumentiranje i upravljanje sustavima komunalne infrastrukture i javne rasvjete. Pametno rješenje s kojim povećavate operativnu učinkovitost, smanjujete ukupne troškove kroz pojednostavljeno, centralizirano i automatizirano održavanje podataka.
VodGIS na vrlo jednostavan i troškovno efikasan način  omogućuje eliminaciju suvišnih poslovnih procesa i višestruki unos podataka koji mogu izazvati pogreške na svim razinama poslovanja.
VodGIS je geografski informacijski sustav za upravljanje prostornim i tehničkim podacima katastra gradske infrastrukture. VodGIS sustav čine baza podataka, korisničko sučelje, aplikativne funkcije, hardversko i programsko okruženje. Sustav omogućuje i sistematsko vođenje poslovnih procesa katastarskih i drugih srodnih podataka.

VodGIS struktura

Image

Sustav baziran na Smallworld CST tehnologiji koji obuhvaća prostorne i tehničke podatke

 • elektroenergetske infrastrukture
 • elektroničke komunikacijske infrastrukture
 • toplovodne infrastrukture
 • plinovodne infrastrukture
 • naftovodne infrastrukture
 • vodovodne infrastrukture
 • odvodne infrastrukture
 • mreže javne rasvjete
 • mreže semaforizacije (signalizacije u javnom prometu)

VodGIS obuhvaća baze podataka

 • katastra infrastrukture
 • katastra nekretnina
 • registra prostornih jedinica
 • rasterskih podloga: tehničke karte, HOK, DOF, topografske...

VodGIS - korisničko sučelje

Image

VodGIS ima osnovne funkcije

 • osnivanje i vođenje katastra
 • automatski unos i održavanje katastra infrastrukture na temelju geodetskih elaborata
 • održavanje upisnika za vođenje i praćenje poslova
 • unos i prikaz vektorskih i rasterskih podloga...

VodGIS - WEB

 • pregledi korištenjem Internet/ Intranet preglednika

VodGIS aplikacije

 • urudžbeni zapisnik
 • pregled, odobravanje, registracija i arhiviranje geodetskih elaborata
 • izdavanje izvoda i podataka iz evidencije i baza Katastra infrastrukture u potpunom vektorskom, rasterskom ili hibridnom obliku
 • formiranje DTK infrastrukture
 • izrada statističkih izvještaja po upraviteljima, vrstama poslova, odabranom prostoru...
 • administracija sustava

VodGIS - napredne aplikacije

 • jedinstveno praćenje radova na katastru infrastrukture
 • prostorno lociranje radova i kvara na katastru infrastrukture
 • automatsko diferencijalno ažuriranje podataka katastra nekretnina i registra prostornih jedinica
 • sinkronizacija podataka infrastrukture s nacionalnim SKI sustavom

VodGIS podržava više tipova radnih mjesta

 • operatersko radno mjesto za održavanje i administraciju Katastra infrastrukture
 • radno mjesto za administraciju sustava
 • radno mjesto za izradu izvoda i uvjerenja iz Katastra vodova

Upravljanje javnom rasvjetom

Javna Rasvjeta - VodGIS je samostalna aplikacija za vođenje mreže Javne rasvjete. Aplikacija je visoko integrirana i za rad uz aplikaciju VodGIS. Pruža podršku svim poslovnim procesima vezanim uz JR.
Image

Poslovni procesi podržani aplikacijom VodGIS - Javna Rasvjeta

 • pregled i verifikacija elemenata JR geodetskog elaborata - prije predaje u katastar infrastrukture
 • energetski pregled - dokumentiranje i analiza
 • unos novih i analiza postojećih obračunskih mjernih mjesta
 • suglasnost za priključenje na sustav JR
 • održavanje opreme JR
 • planiranje i razvoj

Značajne karakteristike

Prošireni model baze podataka javne rasvjete, realiziran u zasebnom dijelu:
 • oprema JR (rasvjetna tijela, prigušnice...)
 • katalozi objekata javne rasvjete (stupova, vodova, opreme...)
 • topologiju mreže javne rasvjete

Aplikacije koje se koriste u radu Javne Rasvjete:
 • VodGIS JR - Desktop aplikacija
 • Rasvjeta GSA - Web aplikacija
 • VodJAR - Web i mobilna aplikacija za vođenje i održavanje javne rasvjete
Image
Image

Specifične funkcionalnosti prema specifikaciji korisnika

Prošireni model baze podataka javne rasvjete, realiziran u zasebnom dijelu:
 • oprema JR (rasvjetna tijela, prigušnice...)
 • katalozi objekata javne rasvjete (stupova, vodova, opreme...)
 • topologiju mreže javne rasvjete

DeGIS dodatne mogućnosti:
 • funkcionalna topologija mreže JR
 • interni svjetovi Ormarića JR
 • energetski proračuni
 • mogućnost povezivanja s energetskim mjerenjima