Lokalna samouprava

Smallworld - VodGIS je aplikativni sustav za lokalne samouprave s klijent-server i WEB podrškom te bazama podataka za:

Katastar Vodova koji obuhvaća infrastrukturu:

 • elektroenergetske i mreže javne rasvjete
 • vrelovodne i parovodne mreže
 • plinovodne i mreže tekućih goriva
 • vodovodne i kanalizacijske mreže
 • telekomunikacijske mreže

koje su podržane aplikacijama za:

 • upravljanje i praćenje upravnog postupka (elaborata i zahtjeva)
 • izdavanje izvoda iz katastra vodova (grafičkih i digitalnih),
 • kontrolu i automatizaciju unosa i promjena podataka iz elaborata,
 • razmjenu podataka s upraviteljima,
 • te integriranim relevantnim bazama prostornih podataka:
- katastar zemljišta (ZIS), evidencija prostornih jedinica, adresni sustav, HOK, DOF, TK-25000, ....


Javnu Rasvjetu sa specifičnom podrškom za:

 1. kataloge elemenata, opreme i uređaja na mreži JR
 2. funkcionalnu povezanost mreže JR: mjerna mjesta, strujni krugovi, vodovi i rasvjetna mjesta
 3. vođenje i praćenje radova na razvoju te redovnom i intervencijskom održavanju mreže JR
EKI (katastra komunikacijske infrastrukture) s posebnim naglaskom na:

 • zauzeće prostora i praćenje prava javnog puta
 • vlasnike infrastrukture i upravitelje instaliranih vodova i opreme
 • automatizaciju unosa i kontrole instaliranih cijevi i njihovog zauzeća


VodGIS sustav je baziran na GE Smallworld CST (Core Spatial Tchnology) i duboko integriran sa Safe Software FME ETL alatima. Ovo omogućuje VodGIS i njegovim specijaliziranim sustavima simultani rad u HDKS GK i HTRS96 TM projekcijama u najvišoj mogućoj točnosti.

Specijalizirani sustavi za JR i EKI uključuju sve bazične funkcionalnosti VodGIS sustava te podržavaju integrirane baze podataka kao i VodGIS sustav.
Image